Tags:
Node Thumbnail

Pinterest ได้เข้าซื้อ Jelly แอพให้บริการค้นหาข้อมูลในลักษณะถาม-ตอบ (Subjective Search) ที่ก่อตั้งโดย Biz Stone หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Twitter (ข่าวเก่า) ด้วยมูลค่าที่ไม่มีการเปิดเผย

Biz Stone บอกว่าเขาได้พูดคุยกับ Pinterest และมองว่าแนวทางของ Jelly สามารถร่วมมือกับ Pinterest ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือเป็นระบบค้นหาข้อมูลที่หาคำตอบด้วยมนุษย์ ทั้งสามารถรองรับคำถามที่มีคำตอบแบบปลายเปิด

ทั้งนี้ Biz Stone เองก็เป็นนักลงทุน Angel ของ Pinterest ด้วย

ด้าน Pinterest ยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีรายละเอียดว่าบริการ Jelly จะยังอยู่ต่อไปหรือไม่

ที่มา: Biz Stone และ Bloomberg

alt="Pinterest & Jelly"

Get latest news from Blognone