Tags:
Node Thumbnail

Udacity เปิดชุดวิชาวิศวกรรมรถอัตโนมัติ (self-driving car engineer) พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมจำลองด้วย Unity เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบังคับรถในสภาพแวดล้อมจำลอง โดยทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี

การสร้างรถยนต์ไร้คนขับของจริงนั้นมีต้นทุนที่แพง ก่อนหน้านี้นักวิจัยจำนวนมากก็ใช้เกมอย่าง GTA เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนจะสร้างรถจริงอยู่แล้ว

ซอฟต์แวร์ของ Udacity เปิดให้นักพัฒนาสามารถสร้างเส้นทางรถยนต์ได้เอง และสามารถเซฟวิดีโอหรือการควบคุมของรถออกมาเป็นไฟล์ได้โดยง่าย ต่างจากการควบคุม GTA ที่ต้องหาทางแฮกเอาเองเพื่อควบคุมรถด้วยซอฟต์แวร์

ชุดวิชาวิศวกรรมรถอัตโนมัติมีค่าลงทะเบียน 2400 ดอลลาร์ แบ่งออกเป็น 3 เทอม เทอมละ 800 ดอลลาร์ รับนักศึกษา 1,500 คนโดยตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว 973 คน

ที่มา - TechCrunch

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone