Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เหล่าพันธมิตรงงไปพักใหญ่ เมื่องานประชุมพันธมิตรของไมโครซอฟท์กลับมีการสาธิตแลปแบบลงมือทำในการใช้งานลินุกซ์รวมอยู่ด้วย

การสัมมนาในหัวข้อ "Linux and Open Source: Understanding the Competitive Challenge," โดยนายดอน จอห์นสัน จากบริษัทเทคสตรีม เป็นการสาธิตการใช้งานลินุกซ์และข้อเปรียบเทียบต่างๆ ระหว่างวินโดว์และลินุกซ์

งานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวินโดว์ดูดีกว่าตลอดงาน...

แต่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เป็นว่าไมโครซอฟท์กำลังยอมรับว่าลินุกซ์นั้นมีบทบาทในตลาดอย่างมาก และการกำจัดลินุกซ์ออกไปจากตลาดคงเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ไมโครซอฟท์กำลังทำคือพยายามชี้ให้เห็นจุดแข็งของไมโครซอฟท์ซึ่งแตกต่างจากลินุกซ์ แล้วรักษาตลาดในส่วนนั้นเอาไว้ ซึ่งเป็นการทำตลาดแบบอยู่ร่วมกัน ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักจากไมโครซอฟท์

ที่มา Microsoft Surprises with Linux 'Hands-On Lab'

Get latest news from Blognone