Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จัดโปรแกรมฝึกงานด้านเทคนิคให้ทหารผ่านศึก มีพาร์ทเนอร์เข้าร่วมกว่า 200 แห่ง บริษัทใหญ่ที่เข้าร่วมมีสองรายคือ Amazon และ Tesla หลังจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Jeff Bezos ซีอีโอ Amazon ประกาศว่าจะจ้างพนักงานที่เคยเป็นทหารผ่านศึกรวมถึงคู่สมรสด้วยเป็นจำนวน 25,000 คนให้ได้ภายในห้าปี และจะจ้างงานเพิ่มให้ได้แสนคนในอีก 18 เดือนข้างหน้า

บทบาทของทหารผ่านศึกในสหรัฐฯมีความสำคัญในฐานะเป็นกำลังของชาติ ทำงานเสียสละเพื่อประเทศ ข้อมูลในปี 2014 พบว่ามีจำนวนทหารผ่านศึกถึง 21.8 ล้านคน อัตราว่างงานของทหารผ่านศึกคิดเป็น 10% รัฐบาลจำเป็นต้องจัดการเยียวยามอบสวัสดิการ จัดอบรมฝึกทักษะงานเพื่อให้ทหารผ่านศึกสามารถดำรงชีวิตและมีงานทำต่อไปได้

ในจดหมายข่าวของกระทรวงฯ ระบุว่า Amazon จะฝึกงานในส่วนของวิชาชีพทางเทคนิคงานคลาวด์ซัพพอร์ต AWS นอกจากนี้ Amazon ประจำสาขาอังกฤษก็ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร จัดโปรแกรมฝึกงานทหารผ่านศึกในชื่อว่า re:Start ฝึกทักษะด้านคลาวด์เช่นกัน

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา Amazon เปิดตัว AWS ในหลายประเทศ เช่นอังกฤษ แคนาดา เท่ากับว่าตอนนี้ Amazon มีศูนย์ AWS ทั่วโลกประมาณ 40 แห่งแล้ว

No Description

ที่มา - Engadget, Techcrunch

Get latest news from Blognone