Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลฝรั่งเศสเผยโครงการ French Tech Visa ซึ่งเป็นโปรแกรมขอวีซ่าพิเศษสำหรับชาวต่างชาติและคู่สมรสที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ EU และต้องการเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส

โปรแกรมวีซ่านี้จะสามารถอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสได้ 4 ปี (ต่อวีซ่าได้) พร้อม Work Permit สำหรับทำงาน (ทั้งในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทและลูกจ้าง) โดยอัตโนมัติ และสำหรับคู่สมรสจะได้วีซ่าประเภท "Talent Passport – Family" ซึ่งจะได้รับสิทธิในการพักอาศัยและทำงานเช่นเดียวกัน โดยในบางกรณีผู้ขออาจได้เอกสิทธิ Fast Track ในการขอวีซ่าประเภทนี้ด้วย

alt="eiffel-tower-1784212_1280"
ภาพจาก Pixabay

สำหรับกลุ่มคนที่สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ได้แก่

  • ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) กรณีที่เคยขอ French Tech Ticket หรือมีข้อตกลงกับ accelerator และการแข่งขันสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส
  • ลูกจ้าง (ไม่ว่าจะวิศวกร นักออกแบบ นักการตลาด ฯลฯ) ที่ได้รับการจ้างงานจากสตาร์ทอัพชั้นนำ ที่อยู่ในลิสต์ของทางฝรั่งเศส (อยู่ระหว่างการจัดทำลิสต์) โดยตลอดระยะเวลาของวีซ่า ไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ในบริษัทเดิมที่ระบุไว้ตอนขอก็ได้
  • นักลงทุน กรณีที่อยู่ในบริษัท VC ของฝรั่งเศส หรืออยู่ในบริษัท VC ต่างชาติและต้องการขยายสาขาเข้ามาในฝรั่งเศส

ก่อนหน้านี้การขอวีซ่าเข้าไปฝรั่งเศสเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ขึ้นชื่อว่ายากและเสียเวลามาก แต่การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะช่วยสนับสนุนให้ ecosystem ของฝรั่งเศสเติบโตได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยทางการฝรั่งเศสเล็งจะเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone