Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน World Economic Forum กลุ่มอาลีบาบาประกาศความร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นพันธมิตรระยะยาวไปจนถึงปี 2018

งานนี้ทาง Alibaba จะเข้ามาเป็นพันธมิตรสำหรับบริการตลาวด์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช ให้บริการทั้งการประมวลผล, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ช, และโซลูชั่นสื่อดิจิตอลอื่นๆ

นอกจากนี้ ทาง Alibaba จะยังเข้าเป็นสปอนเซอร์ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Olympic Channel

ที่มา - Alizila, @iocmedia

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone