Tags:
Node Thumbnail

Asian Nikkei Review รายงานว่า Toshiba กำลังพิจารณาสปินออฟธุรกิจผลิตชิปออกมาตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายในครึ่งปีแรกนี้ โดยมี Western Digital และกองทุนรวมแห่งหนึ่งให้ความสนใจที่จะลงทุนในบริษัทใหม่ของ Toshiba

แหล่งข่าวระบุว่า Toshiba มีแผนจะขายหุ้นในบริษัทใหม่ราว 20% เป็นมูลค่าราว 1.77 หมื่นล้านเหรียญถึง 2.65 หมื่นล้านเหรียญ โดยยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่เอาไว้ และมีแผนจะเข้าตลาดหุ้นต่อไปในอนาคตด้วย

ที่มา - Asian Nikkei Review

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 January 2017 - 15:07 #965528
panurat2000's picture

กำลังพิจารณาสปินออฟธุรกิจผลิตชิปออกมาตั้งเป็นบริษัทมใหม่

บริษัทม ?

By: 21Aki
ContributorAndroidWindows
on 19 January 2017 - 17:10 #965557
21Aki's picture

สปินออฟ หมายถึงอะไรครับ?

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 January 2017 - 17:46 #965565 Reply to:965557
McKay's picture

there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.