Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แอพแชท WhatsApp บน Android รองรับการส่งไฟล์ภาพแบบ GIF แล้ว โดยในเวอร์ชัน 2.17.6 (beta) ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพได้จากบริการของ Giphy และส่งไปยังห้องแชทได้ การใช้งานให้แตะที่ปุ่ม emoji ก่อน จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกระหว่าง emoji และ GIF ขึ้นมาที่ด้านล่างคีย์บอร์ด สามารถเลือกส่งได้จากภาพที่แนะนำหรือค้นหาจากแอพได้ทันที

นอกจากนี้ WhatsApp ยังปรับปรุงการส่งภาพหรือวิดีโอพร้อมกันในครั้งเดียวได้จาก 10 ภาพเป็น 30 ภาพในเวอร์ชันนี้ แต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน 2.17.8 (beta)

สำหรับ WhatsApp บน Android เวอร์ชัน 2.17.6 จะเริ่มปล่อยให้ใช้งานกันทั่วโลกในเร็วๆ นี้

ที่มา : The Next Web

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: mr.zatanx
Android
on 12 January 2017 - 07:00 #964282
mr.zatanx's picture

นี่สิที่รอคอย