Tags:
Node Thumbnail

Legalese สตาร์ทอัพสัญชาติสิงค์โปร์ เผยว่าสามารถระดมทุนเพื่อสร้างโปรแกรมร่างสัญญาอัตโนมัติ ได้ถึง 415,000 ดอลลาร์สหรัฐจาก Walden International Venture Capital บริษัทลงทุนจากชาติเดียวกัน

Legalese เป็นโครงการ open source สำหรับจัดทำเอกสารทางกฎหมายในขั้นต้นด้วยวิธีเขียนโปรแกรม โดยโครงสร้างของโครงการนี้มี 3 ส่วนคือ L4 ภาษาคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการร่างสัญญาทางกฎหมาย, compiler สำหรับ convert code ให้กลายเป็นภาษาเขียนในภาษาอังกฤษ และแอพพลิเคชั่นที่ครอบทับส่วนแรกและส่วนที่สองเพื่อกำหนดรูปแบบเอกสารซึ่งในช่วงการระดมทุนพวกเขาใช้ Google Spreadsheet ในการจัดการส่วนนี้

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นนั้น ผู้เพียงแต่ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ร่างสัญญาและข้อมูลของคู่สัญญาส่งใน Spreadsheet Legalese ก็จะสร้างสัญญาขึ้นมาในรูปแบบ pdf และลบสำเนาของมันทิ้งทันที ทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลผู้ใช้จะถูกรักษาความลับเป็นอย่างดี

ที่มา - Tech in Asia

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: iamcmnut on 12 January 2017 - 10:09 #964322
iamcmnut's picture

โอ้โห