Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเปิดซอร์สโค้ดโครงการ Embedding Projector เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน และต้องแสดงภาพเป็นมิติ

การแสดงข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าระบบ machine learning กำลังมองข้อมูลเป็นกลุ่มอย่างไร โดยตัวซอฟต์แวร์จะแสดงภาพของข้อมูลด้วยกระบวนการ embedding

ตัวโครงการมีเว็บให้ลองดูกระบวนการทำงานได้

ที่มา - Google Research

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone