Tags:
Node Thumbnail

Google ได้เพิ่มระบบสำหรับการเขียนอ้างอิงหรือเชิงอรรถในงานวิจัยให้เป็นระเบียบแบบแผนและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ที่ต้องการเขียนเชิงอรรถในรูปแบบ footnote ใน Doc, Sheet หรือ Slide สามารถทำได้ภายในคลิกเดียว คือผู้ใช้กด Explore และกดปุ่ม Cite as footnote จากนั้นก็เลือกฟอร์แมตสำหรับการเขียนเป็นแบบ APA, Chicago หรือ MLA ก็ได้ ระบบจะจัดการเขียนเชิงอรรถให้ทันที

ฟีเจอร์นี้จะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ได้เริ่มใช้งานแล้วในวันพรุ่งนี้ แต่ยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้ G Suite for Education เท่านั้น

ที่มา - G Suite Updates

No Description

Get latest news from Blognone