Tags:
Node Thumbnail

AWS บุกตลาด API ปัญญาประดิษฐ์ของตัวเอง ด้วย API สามชุด ได้แก่ Rekognition, Polly, และ LEX

Rekognition คือ API บรรยายภาพ ว่ามีอะไรในภาพบ้าง แบบเดียวกับ Google Cloud Vision API ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปี แต่บริการนี้มีความสามารถในการจดจำในหน้าคนได้ด้วย ค่าบริการ 1 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ภาพ และการเก็บข้อมูลใบหน้าจะอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ใบหน้าต่อเดือน

บริการ Polly แปลงข้อความเป็นเสียง โดยแปลงอย่างฉลาดคล้ายคน เช่น การอ่านตัวย่อชื่อรัฐ หรือการอ่านเครื่องหมายต่างๆ

Amazon Lex บริการโต้ตอบเป็นภาษาธรรมชาติ นักพัฒนาสามารถพัฒนา Lambda เพื่อให้ Lex เข้ามาเลือกได้ Lex จะสามารถวิเคราะห์อาร์กิวเมนต์ต่างๆ จากข้อมูลของผู้ใช้หรือแหล่งอื่นๆ เช่น เวลา หากผู้ใช้บอกว่า "วันศุกร์" ก็สามารถระบุวันที่เป็นวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงได้ ตัวปัญญาประดิษฐ์จะตอบโต้กับผู้ใช้จนกว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วน จากนั้นจึงเรียกฟังก์ชั่นขึ้นมาทำงาน

alt="upic.me"

alt="upic.me"

alt="upic.me"

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone