Tags:
Node Thumbnail

คอนแทคเลนส์อัจฉริยะของ Alphabet สำหรับการวัดน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน ดูท่าว่าจะยังไม่ได้ออกในเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากภายในปีนี้ยังไม่ได้มีการทดสอบในสภาพจริง แม้ว่าเมื่อปีที่แล้วซีอีโอ Joe Jimenez ของ Novartis จะบอกว่า Alcon ซึ่งเป็นส่วนของการดูแลตาในบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจะเริ่มทำการทดสอบในปี 2016

โฆษกของ Novartis บริษัทยาที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Alphabet ในเรื่องนี้เปิดเผยว่า ตอนนี้ยังเร็วไปที่จะกล่าวว่าการทดลองกับมนุษย์ของเลนส์นี้จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งมันเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ซับซ้อนมาก ๆ

นอกจากนี้ โฆษกยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นวัตกรรมที่ล้ำหน้าเช่นเทคโนโลยีสมาร์ทเลนส์ ถือเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตของ Alcon โดยเทคโนโลยีสมาร์ทเลนส์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนการดูแลรักษาตาและอย่างอื่น ๆ อย่างเช่นในคอนแทคเลนส์และพื้นที่ของเลนส์ภายในตา

ที่มา - Reuters, Engadget

No Description

Get latest news from Blognone