Tags:
Node Thumbnail

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ว่าจะหารือกับผู้บริหาร Alibaba ประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการใช้งาน Alipay เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน 4 พ.ย.59 โดยได้เตรียมข้อเสนอของฝ่ายไทย เช่น

  • การร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของไทย
  • ให้โรงแรมไทยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thailand ในเว็บไซต์ Alibaba Travel Network
  • ให้บริการชำระเงิน Alipay ติดต่อขออนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง
  • หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Alipay ในการขอวีซ่าออนไลน์ของนักท่องเที่ยวจีน
  • ให้ Alibaba จัดทำแอพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะบรรจุเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงการ Digital Tourism ด้วย

ข่าวคราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ Alibaba ปรากฏอย่างต่อเนื่อง (1) (2) ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. พบหารือนายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร Alibaba ที่จีน เมื่อ ก.ย.59 และนายแจ็ค หม่า เดินทางเยือนไทยเพื่อพบปะ พล.อ.ประยุทธ์ และร่วมการประชุม ACD Summit เมื่อ ต.ค.59 ซึ่งระบุว่าประทับใจความพยายามเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0, Digital Thailand, Cashless Society รวมทั้งการให้ความสำคัญกับ SMEs และคนรุ่นใหม่

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

No Description

Get latest news from Blognone