Tags:
Node Thumbnail

Twitter รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 มีรายได้ 616 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 91.7 ล้านดอลลาร์

สถานการณ์เรื่องการถูกซื้อกิจการของ Twitter นั้นไม่มีการรายงานในผลประกอบการนี้ (เพราะดู ไม่มี ใคร สนใจซื้อแล้ว) ขณะเดียวกัน Twitter ยังยืนยันข่าวลือเมื่อวันก่อน โดยประกาศปลดพนักงาน 9% เน้นที่ฝ่ายขายและการตลาด

จำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (MAUs) อยู่ที่ 317 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่ 313 ล้านคน

ที่มา: Twitter และ TechCrunch

alt="Twitter MAUs Q3/2016"

Get latest news from Blognone

Comments

By: gotobanana
iPhoneAndroidBlackberrySymbian
on 27 October 2016 - 23:19 #949684
gotobanana's picture

SoftBank สนใจซื้อนะครับ มีข่าวมาแล้ว

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 October 2016 - 15:54 #949951 Reply to:949684
Polwath's picture

พึ่งจะซื้อ ARM ไปหยกๆ เงินจะเยอะไปไหนเนี่ย เดี๋ยวหนี้ก็ได้บานหรอก


Get ready to work from now on.