Tags:
Node Thumbnail

จากเคยแนะนำขั้นตอนของการติดตั้งการใช้งานแอปพลิเคชั่นของธนาคาร Barclays ในประเทศอังกฤษเพื่อการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแอปยังรองรับการจ่ายเงินผ่าน NFC บนโทรศัพท์มือถือสำหรับสินค้าและบริการค่อนข้างครบ บทความนี้จะแนะนำการจ่ายเงินผ่านเมนู contactless mobile ที่สามารถเข้าใช้งานได้จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

การเข้าใช้งาน

หลังจากทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ให้ไปที่เมนู contactless mobile เพื่อตั้งค่าบัตรเดบิตที่ให้ใช้งานกับระบบนี้ได้ โดยระบบจะสร้างหมายเลขบัตร 16 หลักและหมายเลข CCV ชุดใหม่และแสดงให้ผู้ใช้งานทราบเสมือนผู้ใช้บริการมีบัตรใหม่อีกหนึ่งใบที่ผูกกับบัตรใบเดิม (Physical card) เพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบวิธีการชำระเงินย้อนหลัง หรือสำหรับใช้เพื่อขอคืนสินค้าและค่าบริการ (Refund)

No Description

ประเภทของสินค้าและบริการ

การชำระเงินผ่านระบบนี้สามารถทำได้ทุกบริการหากผู้ให้บริการหรือร้านค้ามีเครื่องจ่ายเงินผ่านบัตรที่รองรับระบบ contactless โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่แสดงไว้ ศูนย์การค้าที่มีสาขาทั่วประเทศรองรับระบบนี้แล้ว

ผู้เขียนได้ทดลองใช้บริการตามประเภทของสินค้าและบริการ ดังนี้

ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร

เปิดใช้งาน NFC หลังจากนั้นแตะโทรศัพท์กับเครื่องอ่านบัตร เมื่อระบบรับข้อมูลจะแสดงรายการบนจอโทรศัพท์เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้าที่ต่ำกว่า £30 (ประมาณ1,500 บาท) ไม่จำเป็นต้องกดรหัสบัตร 4 หลัก แต่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้กรอกรหัสบัตรทุกครั้งที่จ่ายเงินได้เช่นกัน

No Description

บนใบเสร็จรับเงินจะแสดงรายละเอียดไว้เมื่อจ่ายเงินผ่านช่องทางนี้ ทำให้สามารถตรวจสอบวิธีการชำระสินค้าย้อนหลังได้

No Description

ระบบขนส่งสาธารณะ

ลอนดอน (Transport of London: TfL)

ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าเดินทางทั้งรถไฟและรถเมล์ได้จากระบบเดียวกันเมื่อเดินทางในลอนดอน โดยแตะโทรศัพท์กับเครื่องอ่าน เช่นเดียวกับบัตร Oyster ซึ่งเป็นบัตรสำหรับการโดยสารรถสาธารณะในลอนดอน โดยไม่ต้องป้อนรหัสบัตรสามารถแตะผ่านประตูได้ทันที

No Description

เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้อาศัยอยู่ในลอนดอนจึงไม่ทราบความแตกต่างของค่าโดยสารที่ชำระผ่านแต่ละช่องทางซึ่งอาจจะมีส่วนต่างสำหรับผู้ที่เดินทางประจำในลอนดอน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีสำหรับบัตร Oyster และลงทะเบียนหมายเลขบัตรของระบบ contactless ไว้เพื่อการตรวจสอบค่าเดินทางย้อนหลัง หากใช้ทั้งสองอย่างก็จะเห็นรายการเดินทางทั้งสองอย่างย้อนหลังได้ อย่างไรก็ตามในลอนดอนมีระบบจำกัดค่าโดยสารสูงสุดในแต่ละวัน(daily capping)กรณีนี้ระบบจำกัดค่าโดยสารจะไม่เอายอดจากสองช่องทางมารวมกัน

No Description

No Description

นอกลอนดอน

ระบบรถสาธารณะนอกลอนดอนส่วนใหญ่จะใช้เครื่องอ่านที่รองรับการจ่ายผ่านระบบนี้แบบเดียวกับที่ใช้ในร้านค้า

สรุปการใช้บริการ

จากประสบการณ์ส่วนตัวการจ่ายค่าสินค้าโดยไม่ใช้เงินสดในอังกฤษทำได้สะดวกมากเพราะร้านค้ารองรับการจ่ายเงินผ่านบัตรแทบทุกร้าน ซึ่งบางร้านอาจกำหนดขั้นต่ำหากต้องการจ่ายผ่านบัตรและเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การจ่ายเงินโดยวิธีนี้จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเทียบกับการจ่ายผ่านบัตรปกติ

ข้อดี

  • เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น หากลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านสามารถเดินทางและจ่ายค่าอาหารได้หากพกโทรศัพท์ติดตัวไป
  • สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังและคืนสินค้าได้ไม่แตกต่างจากการจ่ายเงินผ่านบัตรด้วยวิธีปกติ
  • เชื่อถือในความปลอดภัยเพราะสามารถกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติมให้ใส่รหัสผ่านได้เสมอ

ข้อเสีย

  • มี notification แสดงตลอดเวลาแม้ไม่ได้เปิด NFC
    No Description
  • ผู้อื่นสามารถแอบทำรายการแทนได้ในกรณีที่ไม่ตั้งค่าล็อกจอโทรศัพท์และไม่ได้กำหนดให้ใช้กดรหัสบัตรสำหรับการจ่ายเงินต่ำกว่า £30
  • จากการทดลองใช้งานผู้เขียนพบปัญหาในการใช้งานบนรถเมล์ซึ่งต้องเปิดหน้าแอปพลิเคชั่นขึ้นมาก่อนแตะกับเครื่องอ่าน สำหรับการโดยสารรถไฟใต้ดินในลอนดอนสามารถใช้ผ่านประตูได้ทันทีเพียงแค่เปิด NFC ไว้

หมายเหตุ:
- บางธนาคารในอังกฤษเปลี่ยนมาใช้บัตรเดบิตที่สามารถชำระเงินด้วยวิธี contactless ซึ่งลูกค้าเก่าจะรับบัตรใหม่หลังจากบัตรเก่าหมดอายุได้ฟรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เป็นอีกทางเลือกหากผู้ใช้บริการไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับระบบ NFC
- Android Pay สามารถใช้งานได้สำหรับบางธนาคารในอังกฤษแต่ผู้ที่ถือบัตรของ Barclays ไม่สามารถใช้งานได้

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jirawat
Android
on 9 October 2016 - 17:08 #945555
Jirawat's picture

สะบายจัง

By: pongmile
ContributorAndroidSymbianWindows
on 11 July 2017 - 17:58 #997417
pongmile's picture

เพิ่มเติมว่า ค่าโดยสารเท่ากันครับ ไม่ว่าจะใช้บัตร Oyster หรือบัตรเครดิต/เดบิต/contactless


My facebook จิ้มๆ

By: joeroot1234 on 5 January 2019 - 12:33 #1090363
joeroot1234's picture

Hello friends this is right place and here the available all possible solution windows 10 add printer now just one a single click here this visit.