Tags:
Node Thumbnail

Cloudflare ผู้ให้บริการ CDN (Content Delivery Network) รายใหญ่ มีอายุครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยในปีนี้ Cloudflare ได้มีการปรับโลโก้ใหม่ ลดทอนมิติลงเหลือเพียงเมฆสองสีเท่านั้นและยกเลิกตัวเอฟพิมพ์ใหญ่ "F" ในชื่อ CloudFlare มาใช้เป็นเอฟพิมพ์เล็กแทน Cloudflare

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่ม 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Traffic Manager ซึ่งเป็นการขยายการทำงาน DNS ของ Cloudflare ให้จัดการได้มากขึ้น กับ Traffic Control เป็นตัวป้องกันการโจมตีโดยมีจุดมุ่งหมายทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service) โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เปิดให้ทดสอบในรูปแบบ Early Access แล้ว สามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ที่ลิงค์ท้ายข่าว

No Description

ที่มา - Birthday week 2016, Cloudflare blog

Get latest news from Blognone