Tags:
Node Thumbnail

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทุกรูปแบบแล้ว ตั้งแต่หน่วยเล็กๆ เช่นร้านขายของทั่วไปก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตัดสต็อกของกันอย่างแพร่หลาย ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ภายในหลักพันถึงหมื่นคนก็ย่อมต้องการระบบ IT ที่ซับซ้อนและตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ทุกรูปแบบ

การจัดการระบบ IT ในองค์กรเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับแผนก IT เพราะต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม, การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการดูแลฮาร์ดแวร์แล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจขององค์กร ซึ่งต้องรับฟังสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการแล้วนำมาปรับแต่งระบบต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้เวลาพอสมควร และหากแผนก IT ไม่มีความเป็นมืออาชีพพอก็อาจได้ระบบที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือเสียเวลามากกว่าที่ควร

No Description

HP ในฐานะผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รายใหญ่เล็งเห็นปัญหาสำคัญนี้ จึงออกบริการ HP Device as a Service (DaaS) ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้กับองค์กร โดย HP จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม, ช่วยดูแลอุปกรณ์, ให้คำปรึกษา ไปจนถึงการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เป็นรุ่นใหม่เมื่อครบกำหนด

บริการ HP Device as a Service มีขั้นตอนหลักอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.รับฟังความต้องการและออกแบบระบบ

HP จะเข้ามารับฟังปัญหาและความต้องการขององค์กรและผู้ใช้ และออกแบบระบบให้เหมาะสมกับโจทย์ โดยขั้นตอนนี้รวมไปถึงการเลือกฮาร์ดแวร์ (เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรนำมาใช้ภายในองค์กร

2. ปรับแต่งฮาร์ดแวร์

เมื่อได้ข้อตกลงแล้วว่าองค์กรจะใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นใดและการตั้งค่าแบบใด HP ก็จะสั่งผลิตฮาร์ดแวร์นั้นๆ มาเฉพาะสำหรับองค์กรเลย เช่นติดตั้ง custom image และตั้งค่าต่างๆ มาจากโรงงานโดยตรง ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยลดเวลาที่ปกติแผนก IT ต้องมาติดตั้งซอฟต์แวร์และตั้งค่าต่างๆ เอง (หรืออย่างดีก็มานั่งติดตั้ง image ต่างๆ เอง)

No Description

3. ติดตั้งระบบ

หลังการผลิตเสร็จสิ้น HP จะขนส่งฮาร์ดแวร์มายังองค์กร และจัดการติดตั้งให้ผู้ใช้แต่ละคน, ถ่ายโอนข้อมูล และเซ็ตอัพระบบ เพื่อที่แผนก IT จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่านั่นเอง

4. ช่วยเหลือผู้ใช้

HP จะเปิดบริการ helpdesk เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากติดปัญหาระหว่างการใช้งาน และยังสามารถช่วยปรับแต่งฮาร์ดแวร์เป็นรายบุคคล หากมีความต้องการแตกต่างออกไป โดยขั้นตอนนี้รวมถึงการช่วยเหลือด้านการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ, เฟิร์มแวร์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้วย

5. ดูแลรักษาระบบ

ฮาร์ดแวร์ของ HP มาพร้อมกับการรับประกัน Onsite Service กล่าวคือเจ้าหน้าที่จาก HP จะเข้ามาให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ถึงที่ในวันทำการถัดไป โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ด้วย (ทำตก, น้ำหกใส่ ก็ขอเคลมได้) และในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เสียก็มีบริการ HP Defective Media Retention ที่จะส่งฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้คืนให้องค์กร เพื่อความสบายใจว่าข้อมูลในไดรฟ์จะไม่หลุดไปไหน

6. ปลดประจำการ และเริ่มขั้นตอนใหม่

เมื่อครบกำหนดเวลา (เช่นทุก 3 ปี) HP จะมารับฮาร์ดแวร์เก่ากลับไป และนำฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ล่าสุดมาติดตั้งให้ผู้ใช้ทุกคนแทน พร้อมบริการโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ โดย HP จะนำอุปกรณ์เก่าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการล้างข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ หรือส่งคืนองค์กรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล นอกจากนี้ HP ยังช่วยวางแผนด้านฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตด้วย

No Description

จะเห็นว่าบริการ HP Device as a Service เข้ามาดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์ทั้งหมดขององค์กรได้อย่างครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาที่แผนก IT ขององค์กรต้องมาจัดการเรื่องเหล่านี้ โดยบริการทั้งหมดจะรวมอยู่ในสัญญาชำระค่าบริการแบบรายเดือนเพียงฉบับเดียว ช่วยให้ชำระค่าบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ HP Device as a Service เพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://hp.com.sg/DaaS หรือติดต่อ คุณกนกอร เลิศศรีสุริยะ อีเมล kanogorn.lertsrisuriya@hp.com

Get latest news from Blognone