Tags:
Node Thumbnail

วิถีการปัดซ้าย-ขวา ไม่ได้ถูกนำไว้ใช้เลือกคู่สัมพันธ์เฉพาะในแอพหาคู่เท่านั้น ล่าสุด Tinder ส่ง Tinder Stacks ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมแอพแชท iMessage ที่ให้ผู้ใช้สร้างชุดภาพ (เรียกว่า Stack) ให้คู่สนทนาช่วยเลือกภาพที่ดีที่สุดด้วยการปัดซ้าย-ขวา เอาไว้ใช้ในกรณีให้เพื่อนช่วยเลือกเสื้อผ้า สิ่งของ (...หรือเลือกคู่ ก็แล้วแต่การใช้งาน) และสามารถนับจำนวนปัดซ้ายและปัดขวาในแต่ละภาพได้ด้วย แค่ผู้ใช้มีแอพ Tinder เพิ่มเติมบน iPhone ที่มี iMessage อยู่ในเครื่องแล้ว

alt="upic.me"

ที่มา - Tinder

Get latest news from Blognone