Tags:
Node Thumbnail

DigitalOcean เปิดโครงการสนับสนุนสตาร์ตอัพ โดยให้เครดิตสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 12 เดือน พร้อมกับพี่เลี้ยงในด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้สตาร์ตอัพเข้าถึงบริการคลาวด์ได้ง่ายขึ้น

DigitalOcean ระบุว่าบริษัทเองเคยผ่านโครงการ Techstars มาก่อน และรู้ว่าระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์ต่อสตาร์ตอัพเพียงใด ขณะที่เครดิตช่วยเหลือจะทำให้สตาร์ตอัพไม่ต้องกังวลกับโครงสร้างพื้นฐานจนเกินไป

เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากโครงการ accelerator หรือได้รับเงินทุนจาก VC มาก่อน และได้รับเงินทุนมาแล้วไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ และเปิดบริษัทมาไม่เกิน 2 ปี

ที่มา - DigitalOcean

Get latest news from Blognone