Tags:
Node Thumbnail

ดูเหมือนเอเชียจะยังเป็นของแสลงสำหรับ Uber อย่างต่อเนื่องหลังถอนตัวจากจีนไปแล้ว ล่าสุดเป็นคราวของมาเก๊าที่ทาง Uber เตรียมจะระงับการให้บริการในเดือนกันยายนนี้ หลังเปิดให้บริการมาได้เพียง 10 เดือน

หนึ่งในสมาชิกสภาของมาเก๊าได้โพสต์ภาพจดหมายจากผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียของ Uber ที่เผยว่าบริษัทมีแผนจะถอนตัวจากมาเก๊า โดยมีรายละเอียดแต่เพียงว่า เนื่องจากคนขับของ Uber ถูกปรับรวมกันถึงกว่า 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ให้บริการมา ขณะที่ผู้จัดการทั่วไปของ Uber บนมาเก๊าปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องการถอนตัว ระบุแต่เพียงว่าจะพยายามร่วมมือกับรัฐบาลด้านกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ Uber สามารถให้บริการชาวมาเก๊าต่อไปได้

ทั้งนี้บนเกาะบ้านใกล้เรือนเคียง Uber ก็กำลังมีปัญหากับรัฐบาลไต้หวันอยู่ด้วย หลังถูกเรียกร้องให้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: Wai on 27 August 2016 - 01:05 #935599

หัวข่าวควรปรับคำเพราะ Uber ยังไม่ได้ประกาศเรื่องถอนตัวอย่างเป็นทางการ สื่อของมาเก๊าไปเจอจดหมายขอถอนตัว (ซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นของจริง) เลยเป็นที่มาของข่าวนี้

คำผิด
ล่าสุดเป็นคราวของไต้หวัน -> ล่าสุดเป็นคราวของมาเก๊า
หนึ่งในสมาชิกสภาของไต้หวัน -> หนึ่งในสมาชิกสภาของมาเก๊า
รัฐบาลมาเก๊าเรียกร้อง -> รัฐบาลไต้หวันเรียกร้อง

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 27 August 2016 - 07:23 #935613 Reply to:935599
nuntawat's picture

ลิงก์ https://www.blognone.com/node/84036 ไม่ขึ้นครับ