Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปลายปีที่แล้ว Mark Zuckerberg ประกาศยกหุ้นส่วนใหญ่ของเขาให้องค์กรการกุศล Chan Zuckerberg Initiative

ล่าสุดเมื่อวานนี้ ในเอกสารที่เปิดเผยต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC) ระบุว่า Zuckerberg ขายหุ้น Facebook ชุดแรกออกมาแล้ว 760,000 หุ้น คิดเป็นเงินเกือบ 95 ล้านดอลลาร์ โดยทยอยขายระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อนำเงินสดที่ได้ไปใช้ในงานขององค์กรการกุศล แต่ Zuckerberg ก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงข้อมูลว่าเงินก้อนนี้จะนำไปใช้อย่างไรบ้าง

ที่มา - USA Today

No Description

Get latest news from Blognone