Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Accelerated Mobile Page หรือ AMP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Google ที่ทำให้หน้าเว็บโหลดเร็วขึ้นทั้ง Google Search, Google News และอื่น ๆ บนอุปกรณ์มือถือนั้น ทางโครงการได้เผยแผนการพัฒนาใหม่ คือการพัฒนา AMP สำหรับการโฆษณา

ปัจจุบัน โฆษณาที่อยู่ในหน้าเที่ใช้ AMP นั้นยังถือว่าโหลดช้ากว่าตัวหน้าเว็บมาก และการพัฒนา AMP เพื่อให้ใช้งานกับโฆษณานี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ตัวโฆษณาโหลดได้เร็วขึ้น ลดการใช้งานแบนด์วิธ และช่วยประหยัดแบตเตอรี่

สำหรับการพัฒนา AMP เพื่อการโฆษณาของ Google นี้ยังอยู่ในขั้นต้น และน่าจะมีโอกาสเห็นในการใช้งานกับ AdSense และ DoubleClick รวมถึงเครือข่ายโฆษณาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ Google ได้ ซึ่งแม้ว่า AMP จะรองรับการโฆษณา แต่ Malte Ubl หัวหน้าโครงการ AMP กล่าวว่าจะยังรองรับโฆษณาที่ไม่ใช่ AMP อยู่ โดยจะให้การเปลี่ยนแปลงนั้นค่อยเป็นค่อยไป

ที่มา - AMP Project, VentureBeat

Get latest news from Blognone