Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ใครที่เป็นแฟนเกม Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) น่าจะคุ้นเคยกับระบบการแลกเปลี่ยนไอเท็มในเกม ซึ่งหลายชิ้นก็เป็นที่ต้องการของผู้เล่น และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้น เมื่อหลายปีก่อน Valve ได้ปล่อย OpenID API สำหรับเปิดให้เว็บไซต์ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลไอเท็มที่ผู้เล่นถือครองได้ นำไปสู่การเติบโตของระบบพนันออนไลน์ โดยใช้มูลค่าของไอเท็มเป็นตัวกลางในการพนัน

หลังจากประสบปัญหามานาน วันนี้ Valve ออกมาอัพเดตการใช้งาน API ดังกล่าวแล้ว โดยระบุชัดเจนว่าการนำ API ดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือสำหรับพนันอยู่นอกเหนือข้อตกลงการใช้งาน และจะเริ่มแจ้งเตือนไปยังเว็บไซต์ในข่ายดังกล่าวให้ยุติการให้บริการ API ดังกล่าว พร้อมทั้งเตือนผู้ใช้ไปพร้อมๆ กัน

ไม่รู้ว่าหลังประกาศนี้กระจายออกไปแล้ว บรรดาสกินราคาแพงจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหน รวมถึงเกมคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะใช้ระบบตกกล่อง ขายกุญแจอย่าง Rocket League จะมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ที่มา - Steam

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: gnamsai on 14 July 2016 - 19:19 #926129
gnamsai's picture

ของราคาแพงบางชิ้นก็เพราะเว็บพนันนี่แหละครับ พวก asiimov บลาๆ

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 15 July 2016 - 10:12 #926221
Aize's picture

หลังๆ คนเริ่มไปพนันกับเงินจริงๆ แล้ว


The Dream hacker..