Tags:
Node Thumbnail

Google ได้อัพเดตภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับ Google Earth และ Google Maps ใหม่จากดาวเทียม Landsat 8 ทำให้ได้ภาพถ่ายที่มีรายละเอียดดีขึ้นและสีที่ถูกต้องกว่าเดิม

ภาพถ่ายดาวเทียมเดิมที่ Google ใช้นั้นมาจาก Landsat 7 ซึ่งเกิดปัญหาของฮาร์ดแวร์ ทำให้ภาพที่ถ่ายหลังจากปี 2003 ได้รับผลกระทบข้อมูลหายไปจำนวนมาก ซึ่ง Google บอกว่าสามารถเห็นลักษณะความผิดพลาดได้จากภาพที่ถ่ายจาก Landsat 7 ในเมือง Oklahoma

ภาพถ่ายดาวเทียมชุดใหม่ของ Google นี้จะถูกประมวลผลด้วย Earth Engine ซึ่งเหมือนกับ API ที่ให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการติดตามการปกคลุมของต้นไม้บนโลก, ทำนายการระบาดของโรคมาลาเรีย โดย Google เลือกข้อมูลภาพจาก Landsat จำนวน 700 ล้านล้านพิกเซลว่าพิกเซลใดที่ไม่มีเมฆปกคลุมที่ดีที่สุด (ซึ่ง Google บอกว่า 700 ล้านล้านพิกเซลนั้นเยอะระดับ 7 พันเท่าของจำนวนดาวที่คาดการณ์ในทางช้างเผือก หรือประมาณ 70 เท่าของจำนวนกาแลกซีในเอกภพ)

สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมชุดใหม่ของ Google สามารถเข้าไปชมได้ที่ Google Maps โดยปรับโหมดเป็นดาวเทียม หรือดาวน์โหลด Google Earth เวอร์ชันล่าสุด

ที่มา - The Verge, Google Maps

No Description

ภาพถ่าย Columbia Glacier, Alaska

No Description

ภาพถ่าย New York บนคือภาพจาก Landsat 7 ล่างคือภาพจาก Landsat 8

No Description

ภาพถ่าย Oklahoma ที่ถ่ายจาก Landsat 7 ภาพล่างคือภาพที่ถ่ายช่วงมีปัญหาฮาร์ดแวร์

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 28 June 2016 - 09:10 #922325
panurat2000's picture

เยอะระดับ 7 พันเท่าจำนวนดาวที่คาดการณ์ในทางช้างเผือก

เท่าจำนวนดาว => เท่าของจำนวนดาว

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 28 June 2016 - 09:54 #922340
animateex's picture

ช่วงนี้เหมือนศึกแผนที่กำลังจะกลับมา อัพเดทกันถี่ทั้งสองค่ายเลย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 28 June 2016 - 16:23 #922457 Reply to:922340
hisoft's picture

อีกค่ายนึงนี่ค่ายไหนเหรอครับ