Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่าซัมซุงปล่อย Android 6.0 Marshmallow ให้ Galaxy A5 (2016) และ Galaxy A7 ในรัสเซีย และให้ Galaxy A5 (2016) ในเซอร์เบียและตุรกีแล้ว

เฟิร์มแวร์ใหม่นี้ยังมากับอัพเดตความปลอดภัยรอบมิถุนายนในตัว

ใครที่ใช้มือถือรุ่นดังกล่าวลองเช็คอัพเดตกันได้เลยครับ

ที่มา: Samsung Updates (1, 2) ผ่าน GSM Arena

Get latest news from Blognone