Tags:
Node Thumbnail

Fedora 24 ออกรุ่นใหม่เรียบร้อย ทิ้งช่วงห่างจาก Fedora 23 ประมาณ 8 เดือน รูปแบบการออกรุ่นยังแยกเป็น 3 รุ่นหลักคือ Workstation, Server, Cloud

  • Workstation อัพเกรดมาใช้ GNOME 3.20, รองรับการอัพเดตข้ามรุ่นจากเดสก์ท็อปเลย, LibreOffice 5.1, รองรับระบบแพ็กเกจแบบใหม่ Flatpak (คล้ายกับ Snap ของฝั่ง Ubuntu), รองรับตัวแสดงผลแบบใหม่ Wayland แทน X Window โดยจะเปิดใช้เป็นดีฟอลต์ใน Fedora 25
  • Server เน้นการติดตั้งเฉพาะแพ็กเกจที่จำเป็น เพื่อลดขนาดของตัวติดตั้งลง, รองรับระบบจัดการความปลอดภัย FreeIPA 4.3
  • Cloud ปรับปรุงระบบคลาวด์ OpenShift Origin ที่พัฒนาจาก Kubernetes

ที่มา - Fedora

No Description

Get latest news from Blognone