Tags:
Node Thumbnail

ข่าวสั้นครับ The Weather Company บริษัทลูกของ IBM ที่ได้มาจากการซื้อกิจการในปีที่แล้ว ประกาศเปิดตัว Deep Thunder ระบบพยากรณ์อากาศที่บริษัทพัฒนาร่วมกับ IBM Research โดยอาศัยหลักการของ machine learning เข้ามาช่วยพยากรณ์สภาวะอากาศสำหรับท้องถิ่น ในระยะเวลาสั้นๆ ได้ ทำให้วางแผนธุรกิจได้ดีขึ้น

Deep Thunder เป็นระบบที่ใช้ machine learning เข้ามาพยากรณ์อากาศจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ และนำมาประเมินผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ อย่างเช่น จำนวนลูกค้าที่อาจจะลดลง หรือการบริหารสินค้าที่จำหน่าย ตลอดจนถึงในกรณีที่บริษัทประกันภัย ต้องประเมินความเสี่ยงและเบี้ยประกัน สามารถใช้บริการของ Deep Thunder เพื่อประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

เปิดให้ใช้แล้ววันนี้ (ไม่ระบุว่ามีวิธีเรียกใช้อย่างไรได้บ้างสำหรับบริการนี้ รวมถึงมีข้อจำกัดใดบ้างครับ)

ที่มา - IBM (ผ่านระบบ PR Newswire)

Get latest news from Blognone