Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากรายงานของ AP Style-book คลังคำศัพท์ที่สื่อทั่วโลกมักใช้อ้างอิงระบุว่า ตั้งแต่วันนี้ (1 มิถุนายน 2016) เป็นต้นไป คำว่า Internet และ Web ไม่ต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อีกต่อไป

สาเหตุที่ลดระดับลงมาจากคำเฉพาะเป็นคำธรรมดานี้คือ "internet และ web เป็นสิ่งสามัญพอๆกับคำว่า electricity และ telephone เหตุผลในการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เพราะคำนั้นเป็นสิ่งใหม่ แต่อย่าลืมว่าเครื่องเล่นจานเสียง หรือ Phonograph ครั้งหนึ่งก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกัน" Tom Kent บรรณาธิการ AP กล่าว

No DescriptionAP Style book ทวีตไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน

ที่มา - abc News

Get latest news from Blognone