Tags:
Node Thumbnail

ช่วงที่ผ่านมาอาจจะพอทราบกับว่า Hillary Clinton มีประเด็นเรื่องของการใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานสมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ล่าสุด ผู้ตรวจการประจำกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ส่งรายงานถึงสภาคองเกรสว่า Clinton ได้ละเมิดระเบียบรัฐบาลกลางจากรณีที่ใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานทางการระหว่างดำรงตำแหน่ง

รายงานระบุว่า ตามหลักการแล้วจะต้องส่งมอบอีเมลทั้งหมดให้กับทางกระทรวงก่อนออกจากตำแหน่ง แต่เธอก็ไม่ได้ทำ นอกจากนั้นแล้วยังไม่ได้ขออนุมัติให้ติดต่องานทางการผ่านอีเมลส่วนตัวของเธอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย Engadget ระบุว่า เหตุผลที่ Clinton และทีมงานไม่ได้ขออนุมัติก็ตรงไปตรงมา คือไม่มีทางที่จะได้รับการอนุมัติเพราะความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย

ด้านโฆษกของ Clinton ออกมาระบุว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทราบดีว่าเธอใช้อีเมลส่วนตัวระหว่างการดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้นยังระบุว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่าง Colin Powell ก็เคยใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อธุระที่เป็นทางการด้วย อย่างไรก็ตาม Engadget ชี้ว่า Powell ไม่ได้ใช้ server ส่วนตัวแบบ Clinton ซึ่งทำให้ทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกัน

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone