Tags:
Node Thumbnail

สถาบันเอไอที หรือ Asian Institute of Technology จัดงาน “ความร่วมมือด้านนวัตกรรม” เปิดโอกาสให้ นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม เทคโนโลยี วันที่ 12-13 พ.ค. เน้นงานด้านการออกแบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์และไอที การลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และ โครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากประกวดผลงานวิจัยแล้ว งานวันนี้ยังเป็นการประกาศความร่วมมือระหว่างสถาบันเอไอทีกับภาคอุตสาหกรรม สำหรับเป้าหมายของการจัดงาน ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเอไอที บอกว่า แต่ละสถาบันทำงานวิจัยของตนเอง ไม่ได้สัมผัสโลกภายนอก งานวิจัยอยู่บนหอคอยงาช้าง ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว งานวิจัยต้องทำโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด อีกเรื่องคือต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมรู้ว่าเอไอทีมีอะไรให้เขาได้บ้าง ที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมทำงานง่ายขึ้น และปลอดภัยขึ้น หมดยุคที่งานวิจัยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้ว

No Description

ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเอไอที

เมื่อเดินสอดส่องดูผลงานวิจัยหุ่นยนต์ที่นำมาตั้งโชว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Arm Machine เครื่องจักรหุ่นยนต์ช่วยทุ่นแรงในโรงงานอุตสาหกรรม ก็พบว่ามีบางชิ้นงานน่าสนใจ คือ Low-Cost Flight Simulator ของ Nipuna Wickramanayake อายุ 24 ปี ชาวศรีลังกา นักศึกษากำลังศึกษาปริญญาเอกของสถาบันเอไอที ผลงานเป็นคล้ายๆเกมแข่งรถที่เห็นตามเกมเซนเตอร์ แต่คราวนี้เป็นเครื่องบิน แม้ปัจจุบันยังเป็นแบบจำลอง แต่อนาคตหากพัฒนาให้เป็นรูปเป็นร่างได้ ก็ลืม Flight Simulator ราคาแพงได้เลย ไม่เพียงคนทั่วไปที่อยากสัมผัสประสบการณ์ขับเครื่องบินสักครั้งในชีวิต นักบินยังสามารถฝึกบินกับเจ้า Low-Cost Flight Simulator ที่บ้านได้อีกด้วย

No DescriptionNo Description
Nipuna Wickramanayake นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเอไอที

ในช่วงบ่ายของการนำเสนอผลงานนักศึกษาและนักวิจัย มีชิ้นงานหนึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ เห็นว่าน่าสนใจจึงหยิบยกมาฝาก คือ Easy Expo Application โดย นส.วิจิตรา มณีรัตนกิตติกุล Ankit Rana และ Ambuj Vaidya (ชาวเนปาลทั้งคู่) ทั้งสามกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ภาพรวมผลงาน Easy Expo คือ ต้องการทำการแสดงสินค้าให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นทั้งผู้แสดงสินค้า คนจัดออแกไนซ์ และผู้เข้าชม

ในส่วนของผู้เข้าชมคือไม่ต้องถือโบรชัวร์ปึกหนาอีกต่อไป แค่สแกน QRcode ตามบูธต่างๆ ก็ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้ามาในมือถือได้ ส่วนของผู้แสดงสินค้าสามารถลดต้นทุนค่าปรินท์โบรชัวร์ลงได้ และออกแบบโบรชัวร์ของตัวเองได้ไม่จำกัดสี เพราะไม่ต้องกลัวว่าค่าปรินท์ 4 สีจะแพง และในส่วนของ Organizer สามารถเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมงาน เพศ อายุ ได้ดดยไม่ต้องเข้าไปขอข้อมูลผู้เข้าชม สามารถนำมาทำวิจัยต่อยอดได้ในการจัดงานครั้งต่อๆไป

No DescriptionNo Description
ทีมพัฒนา Easy Expo Application

นอกเหนือจากงานด้านซอฟต์แวร์และหุ่นยนต์ ผลงานวิจัยยังมีในรูปแบบของโมเดลเชิงธุรกิจ เช่นหัวข้อ ขอบข่ายเชิงธุรกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากภัยพิบัติ ที่สร้างผลกระทบมหาศาลต่อภาคอุตสาหกรรม

ที่มา - งานความร่วมมือด้านนวัตกรรม สถาบันเอไอที

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 May 2016 - 05:35 #912067
panurat2000's picture

ได้ดดยไม่ต้องเข้าไปขอข้อมูลผู้เข้าชม

ดดย => โดย

By: menu_dot on 20 May 2016 - 11:22 #913281

Easy expo น่าติดตามมากครับ อยากได้เบอร์โทร ไว้ติดตามผลงาน