Tags:
Node Thumbnail

Bing Ads ประกาศเลิกรับโฆษณาบริการซัพพอร์ตไอทีสำหรับลูกค้าทั่วไป หลังจากมีเหตุบริการเหล่านี้กลายเป็นบริการหลอกลวงผู้ใช้ และหลายครั้งทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย

ทางฝั่งกูเกิลเองก็เพิ่งประกาศหยุดรับโฆษณาเงินกู้ดอกเบี้ยสูง และเงินกู้ระยะสั้น โดยเงื่อนไขเงินกู้ระยะสั้นคือเงินกู้ที่ครบกำหนดจ่ายภายใน 60 วัน ส่วนเงื่อนไขดอกเบี้ยสูงคืออัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี แต่จะไม่กระทบกับบริการทางการเงินอื่นๆ เช่น การรับจำนำ, เงินกู้ซื้อรถ, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ทางธุรกิจ ฯลฯ

ที่มา - Bing Ads, Google Public Policy

Get latest news from Blognone

Comments

By: tanersirakorn
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 13 May 2016 - 13:05 #911517
tanersirakorn's picture

ฺฺBing Ads ประกาศ

มีพินทุติดมาสองตัวข้างหน้าครับ


Blog | Twitter