Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ในระหว่างการประชุมรัฐสภาของสิงคโปร์ นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภาที่มีการถามว่า รัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับพลเมืองสิงคโปร์ที่อยู่ต่างประเทศ โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่ ซึ่งเขาระบุว่าคงไม่สามารถจัดได้ ด้วยปัญหาความโปร่งใสและความปลอดภัยของระบบโดยรวม

Sing ระบุว่าปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตน (authentication) การสวมสิทธิ (impersonation) และการลงคะแนนที่ต้องเป็นความลับ (secrecy) ล้วนแต่เป้นปัญหาสำหรับการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าพลเมืองสิงคโปร์จะสามารถใช้ SingPass ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลเมืองในการลงทะเบียน แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ถูกเจาะจากผู้อื่น ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจว่าวิธีการเลือกตั้งด้วยกระดาษในคูหาเลือกตั้ง ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และรักษามาตรฐานรวมถึงความลับของการลงคะแนนได้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน พลเมืองสิงคโปร์สามารถเลือกตั้งได้จาก 10 เมืองสำคัญทั่วโลก

ที่มา - The Straits Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 7 April 2016 - 21:41 #901615
panurat2000's picture

ล้วนแต่เป้นปัญหาสำหรับการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ต

เป้น => เป็น

By: Hoo
AndroidWindows
on 10 April 2016 - 19:53 #902426

คงสยองว่า
ถ้าแฮก server เลือกตั้งได้ = ครองประเทศได้เลย