Tags:
Node Thumbnail

ที่งานประชุม China Development Forum จัดโดยรัฐบาลจีน Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Facebook และ Jack Ma เจ้าของธุรกิจ Alibaba ขึ้นเวทีพร้อมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยแลกเปลี่ยนความเห็นกันในหัวข้อบทบาทของอินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองคนเองต่างชื่นชมวัฒนธรรมของอีกฝ่ายบนเวที

Zuckerberg เริ่มต้นด้วยการกล่าวเป็นภาษาจีน โดยระบุว่าเขาสนใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของจีน รวมไปถึงพัฒนาการทางการเมือง จากนั้นจึงหันกลับมาใช้ภาษาอังกฤษ โดยตัว Zuckerberg ระบุว่าเขาสนใจในจีนเพราะชื่นชมที่จีนมีแนวทางมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วน Ma เองชื่นชมในวัฒนธรรมของสหรัฐที่ทำให้ผู้ประกอบการในจีนเอง ต้องหันกลับมาพัฒนาตัวเองให้แข่งขันได้มากขึ้น และชื่นชม Zuckerberg ที่พยายามเรียนภาษาจีนเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ Ma ยังเล่าเกร็ดประวัติให้ฟังว่า ทั้งสองคนเคยเจอกันที่งาน World Economic Forum จัดขึ้นที่เมือง Davos ของสมาพันธรัฐสวิสเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นคุยกันอย่างเผินๆ และแลกนามบัตรรวมถึงเบอร์โทรเอาไว้ และเป็น Zuckerberg คนแรกที่โทรหา Ma ก่อน

ที่มา - Wall Street Journal

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: dampreecha
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 21 March 2016 - 20:01 #895804

เข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเลย

By: Aoun
AndroidWindows
on 21 March 2016 - 20:40 #895818

ดีนะรูปด้านข้าง รูปหน้าตรง Mark อาจโดนด่า จากคนไม่ชอบอ่านก่อนก็ได้

Ma > Maw > Maew

By: sialsialsial on 21 March 2016 - 23:56 #895925
sialsialsial's picture

นี่ไง เจ้าของเวบ ERROR 404