Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Windows Store analytics API สำหรับนักพัฒนาและผู้ประกาศแอพขึ้น Windows Store ให้สามารถดึงข้อมูลสถิติแอพและสุขภาพของแอพได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้า Dev Center

สำหรับข้อมูลที่เปิดผ่าน API มีทั้งยอดดาวน์โหลด (app acquisition) ยอดสั่งซื้อในแอพ (IAP acquisition) การจัดอันดับแอพ รีวิว และข้อมูลสุขภาพของแอพ (failure data)

นักพัฒนาหรือผู้ประกาศแอพรายใดที่ต้องการใช้ ให้ขอ access token เข้า Azure AD เพื่อล็อกอินเข้าใช้ API และศึกษารายละเอียด API แต่ละตัวได้จากที่มาของข่าว

ที่มา: Building Apps for Windows

Get latest news from Blognone