Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ Xconomy รายงานว่า IBM โดยแผนก IBM Security ได้เข้าซื้อกิจการ Resilient Systems สตาร์ทอัพที่ทำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเป็นทางการ โดยไม่เปิดเผยมูลค่า

IBM ระบุว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนก IBM Security ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์นั้น สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของการรายงานเหตุภัยคุกคาม (incident report) รวมไปถึงการตอบโต้ภัยคุกคามต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้หนึ่งในผู้บริหารของ Resilient Systems คือ Bruce Schneier ที่เป็นผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในระดับสากลด้วย

ที่มา - Xconomy

Get latest news from Blognone