Tags:
Node Thumbnail

ไอบีเอ็มเปิดซอร์สโครงการ Quarks ระบบวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริงที่เน้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ ทำให้สามารถกรองข้อมูลก่อนส่งขึ้นคลาวด์หรือตอบสนองต่อข้อมูลบางอย่างได้โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์

ประโยชน์ของการมีระบบประมวลผลที่เกตเวย์ เช่น

  • การลดปริมาณข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ เช่นอุณหภูมิเท่าเดิม, เซ็นเซอร์เคลื่อนไหวไม่มีความเคลื่อนไหว ทำให้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปหมดทุกกรณี
  • สั่งการจากตัวเกตเวย์โดยตรง คำสั่งบางอย่างต้องการการตอบสนองง่ายๆ ก็สามารถส่งคำสั่งตอบสนองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากคลาวด์เสมอไป เช่นการเปิดไฟเมื่อแสงในห้องมืด
  • เรียนรู้จากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกัน เราอาจจะส่งข้อมูลการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันให้อุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้ เช่น รถบรรทุกที่วิ่งบนถนนสภาพคล้ายกันอาจจะได้รับอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เรียนรู้มาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับสภาพถนนแบบนั้น

ตัว Quarks ถูกออกแบบให้รันบน Raspberry Pi หรือโทรศัพท์ได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นช่วงเวลาจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาต่อเนื่อง และมีเครื่องมือช่วยพัฒนาทั้งคอนโซลเป็นเว็บและกระบวนการทดสอบแอปพลิเคชั่น รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน MQTT, HTTP, JDBC, ไฟล์, Apache Kafka, และ IBM Watson IoT

ซอร์สอยู่บน GitHub สามารถโหลดมาเล่นได้แล้ววันนี้

ที่มา - eWeek, Quarks Edge

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 21 February 2016 - 20:12 #886526
panurat2000's picture

ไอบีเอ็มเปิดซอร์สโค้ดการ Quarks

การ Quarks ?

ไม่ต้องรอรับคำสั่งจากแอปพลิเคชั่นบนตลาวด์

ตลาวด์ => คลาวด์