Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ The Telegraph รายงานว่าสำนักข่าว BBC ของสหราชอาณาจักร เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 93 ปี จุดสำคัญคือ BBC จะไม่แยกเป็นฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรากเหง้าดั้งเดิมขององค์กรอีกต่อไปแล้ว แต่จะจัดกลุ่มองค์กรตามประเภทของเนื้อหาแทน

ตอนนี้โครงสร้างใหม่ของ BBC ยังไม่ชัดเจน แต่ The Telegraph คาดว่าเราจะได้เห็น BBC Entertain ที่รวมเนื้อหาด้านบันเทิงทุกประเภท (รายการบันเทิงทางทีวี และช่องวิทยุบันเทิง จะมาอยู่ใต้ฝ่ายเดียวกัน) และ BBC Inform ที่เป็นงานด้านข่าว คาดว่า BBC จะประกาศเรื่องนี้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

ช่วงนี้มีผู้บริหารระดับสูงของ BBC ลาออกไปหลายราย แต่ Lord Hall ผู้อำนวยการ BBC จะไม่แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ทดแทน แล้วใช้วิธีปรับโครงสร้างองค์กรให้แบนราบลงกว่าเดิม ตอบสนองทิศทางสื่อยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างทีวี วิทยุ ออนไลน์ เริ่มเบลอเข้าหากัน

BBC เพิ่งยุติการออกอากาศทีวีช่อง BBC Three สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเปลี่ยนไปออกทางออนไลน์ทั้งหมดแทน ด้วยเหตุผลว่าเด็กรุ่นใหม่รับชมสื่อออนไลน์เป็นหลักกันหมดแล้ว

ที่มา - The Telegraph, BBC

No Description

Get latest news from Blognone