Tags:
Node Thumbnail

Keybase.io บริการแลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัสที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนถึงกันได้โดยง่าย ประกาศบริการ Keybase filesystem บริการแชร์ไฟล์คล้ายกับ Dropbox หรือ Google Drive แต่ไฟล์ทั้งหมดจะเข้ารหัสและมีการยืนยันเจ้าของไฟล์ด้วยกุญแจเข้ารหัส

ผู้ใช้ Keybase filesystem จะสามารถแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ ซึ่งไฟล์ทั้งหมดจะสามารถยืนยันได้ว่ามาจากเจ้าของไฟล์จริง หรือจะแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้ใช้อื่นซึ่งทำใหุ้กระบวนการเข้ารหัสล็อกให้คนที่แชร์อยู่เท่านั้นที่จะอ่านไฟล์ได้ หรือแม้แต่จะเก็บไฟล์เข้ารหัสไว้อ่านคนเดียวก็ยังได้

กระบวนการของ Keybase ทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่มีกุญแจลับอยู่บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรงแต่เข้ารหัสไว้อีกครั้งด้วย passphrase

บริการนี้ยังอยู่ในขั้นอัลฟ่า พื้นที่ให้บริการมีขนาด 10GB และยังไม่มีบริการเสียเงิน ไม่มีระบบซิงก์ไฟล์ ผู้สนใจต้องอีเมลไปขอใช้งานเป็นกรณีไป

ที่มา - Keybase

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 February 2016 - 11:12 #882694
panurat2000's picture

ซึ่งทำใหุ้กระบวนการเข้ารหัสล็อก

ทำใหุ้ => ทำให้