Tags:
Node Thumbnail

Facebook ออกตัวช่วยให้เจ้าของเพจสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายของ "โพสต์" บนเพจได้ง่ายขึ้น เครื่องมือนี้ชื่อว่า Audience Optimization

การทำงานของมันคือเจ้าของเพจสามารถระบุว่าโพสต์นั้นเหมาะสำหรับใครบ้าง (preferred audience) โดยเลือกตามความสนใจ (interest tag) ซึ่ง Facebook จะนำข้อมูลนี้ไปร่วมพิจารณาว่าควรแสดงโพสต์ให้แฟนเพจมองเห็นหรือไม่ (ไม่การันตี 100% แต่เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แม่นยำขึ้น) นอกจากนี้ เจ้าของเพจยังกำหนดได้อีกว่าโพสต์นั้น "ไม่เหมาะ" สำหรับใครบ้าง (audience restrictions) กำหนดข้อมูลได้ละเอียดกว่าถึงระดับอายุ เพศ ภาษา ที่อยู่ (เช่น โพสต์นี้ไม่ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้หญิง)

ฟีเจอร์นี้ทำงานที่ระดับโพสต์ นั่นแปลว่าแต่ละโพสต์อาจมีกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกันได้ สำหรับคนที่ต้องการใช้งาน ต้องเข้าไปเปิดในหน้า Settings ของเพจ แท็บ General แล้วเลือก Audience Optimization for Posts ครับ (ฟีเจอร์จะทยอยเปิดให้ผู้ใช้ทีละกลุ่ม อาจยังไม่ได้กันวันนี้)

ที่มา - Facebook

No Description

หน้า Restrictions กำหนดเงื่อนไขได้ละเอียดกว่า Preferred

No Description

หน้าจอ Settings สำหรับเปิดใช้งาน

No Description

Get latest news from Blognone