Tags:
Node Thumbnail

ขณะที่ทางฟากของ Twitter กำลังพิจารณาเรื่องการเพิ่มลิมิตตัวอักษร ฟากของ Sina Weibo หรือ Twitter ของจีนประกาศเพิ่มลิมิตจาก 140 ตัวอักษรให้เป็น 2,000 ตัวอักษรแล้ว

Weibo จะเริ่มทดสอบการเพิ่มลิมิตตัวอักษรในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งจะจำกัดเฉพาะในวงแคบๆ ก่อนเท่านั้น ก่อนที่จะปล่อยอัพเดตให้จริงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ทางโฆษกของ Weibo ระบุว่าถึงแม้การโพสต์บน Weibo โดยปกติมักจะไม่ค่อยถึง 140 ตัวอักษร (จีน) อยู่แล้ว แต่การเพิ่มลิมิตครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มทางเลือกและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: sariarty
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 21 January 2016 - 18:57 #877301
sariarty's picture

อักษรจีนไม่กี่ตัวก็สื่อความหมายอลังการ นี่ถ้าโพสได้เยอะ อ่านมึนแน่ๆ


ข้าขอทรยศต่อคนทั้งโลก ดีกว่าให้ใครมาทรยศข้า

By: shinrafenr
Windows PhoneAndroidWindows
on 22 January 2016 - 02:03 #877423
shinrafenr's picture

ไวจังแฮะ