Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 ม.ค.) สารานุกรม Wikipedia ฉลองอายุครบ 15 ปี ซึ่งชุมชนผู้เขียน Wikipedia ในแต่ละประเทศก็มีกิจกรรมแตกต่างกันไป รายละเอียดของการฉลองดูได้จากเว็บเฉพาะกิจ Wikipedia 15

ส่วนองค์กรแม่ Wikimedia Foundation ก็ประกาศโครงการ Wikimedia Endowment เพื่อระดมทุนสนับสนุน การันตีว่า Wikipedia จะมีเงินสนับสนุนต่อเนื่องในอนาคต เป้าหมายเบื้องต้นคือต้องการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ที่มา - Wikimedia Foundation

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 18 January 2016 - 10:03 #876121
btoy's picture

เป็นเว็บที่ให้ประโยชน์เยอะจริงๆ ขอบคุณผู้ก่อตั้งและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกๆคนเลย


..: เรื่อยไป

By: IonRa
iPhone
on 18 January 2016 - 11:24 #876142
IonRa's picture

เป็นเว็บที่ผมชอบเข้าไปอ่าน แต่เวลาไปคุยกับใครๆ ผมไม่ค่อยกล้าพูดนะว่าเอาข้อมูลมาจาก Wikipedia เพราะ คนที่คุยด้วยเขาชอบบอกว่าข้อมูลมันเอาอ้างอิงไม่ได้ เพราะใครๆก็เขาไปแก้ไขได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่ใครสักคนจะเข้าไปเขียนอะไรบน Wikipedia เข้าก็ต้องหาข้อมูลมาดีในระดับนึงแล้วละครับ และที่สำคัญ reference เขาก็มีให้นะครับ

สรุปใครจะว่ายังไงก็ชั่งเขา ผมแค่สนุกกับการอ่าน Wikipedia ก็พอ

By: SlingShot
AndroidIn Love
on 18 January 2016 - 12:08 #876150
SlingShot's picture

HBD