Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Zite คือบริการอ่านข่าวแบบเดียวกับ Flipboard ตอนนี้ได้ประกาศว่าบริการจะปิดตัวลงแล้วภายในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และเตือนให้ผู้ใช้ย้ายไปใช้บริการใกล้เคียงกันอย่าง Flipboard ก่อนที่จะถึงวันหยุดการให้บริการ ทั้งทางแอพ Zite และอีเมล

ข้อมูลจากบริการ Zite ที่สามารถนำไปสู่ Flipboard ได้มีทั้งคอนเทนต์และนิตยสาร ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ Flipboard และกด Migrate to Flipboard จาก Zite ได้โดยตรง และข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกโอนเข้าสู่ Flipboard

ที่มา - VentureBeat

Get latest news from Blognone

Comments

By: IonRa
iPhone
on 21 November 2015 - 21:32 #862971
IonRa's picture

นานแล้วนะที่ผมไม่ได้ Flipboard