Tags:
Node Thumbnail

Wikimedia Foundation มูลนิธิผู้ดูแลเว็บไซต์ Wikipedia เปิดตัวเว็บ Wikimedia Public Policy ประกาศแนวทางของทาง Wikimedia ต่อนโยบายสาธารณะ มี 5 ประเด็นหลักที่ทางมูลนิธิแสดงท่าทีชัดเจน ได้แก่ การเข้าถึง (access), การปิดกั้นเนื้อหา (censorship), ลิขสิทธิ์ (copyright), การปกป้องตัวกลาง (intermediary protection), และความเป็นส่วนตัว (privacy)

เว็บแสดงท่าที่และความเห็นของ Wikimedia ต่อประเด็นต่างๆ และสิ่งที่ทางมูลนิธิได้ทำไปแล้วเพื่อสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้น เช่น ความเป็นส่วนตัว ทางมูลนิธิแสดงการสนับสนุนการเข้ารหัสเว็บ และระบุว่าการดักฟังเป็นวงกว้างนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือหลักการปกป้องตัวกลางที่เปิดช่องทางให้ Wikipedia สามารถโฮสต์ภาพและข้อความได้โดยได้รับการปกป้องทางกฎหมายในกรณีที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายถูกโพสบนเว็บ

ที่มา - Wikimedia Blog

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 3 September 2015 - 20:00 #840113
panurat2000's picture

เว็บแสดงท่าที่และความเห็นของ Wikimedia ต่อประเด็นต่างๆ

ท่าที่ => ท่าที