Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานข่าวจากทาง MacRumors เว็บไซต์รายงานข่าว Apple ว่า ลูกค้าบางรายที่ซื้อ Apple TV ไปได้รับการติดต่อจากทาง Apple โดยขอให้ส่งคืนสินค้าตัวเก่า โดยทาง Apple จะทำการส่ง Apple TV ตัวใหม่กลับคืนให้ลูกค้าแทน

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ Apple ไม่ได้ทำการโพสต์หน้าเนื้อหาหรือข้อมูลเอาไว้บนเว็บไซต์ของตนเอง แต่ใช้วิธีการติดต่อลูกค้าโดยตรง และไม่เปิดเผยว่ามีลูกค้ากี่รายที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ หรือว่าชิ้นส่วนใดที่มีปัญหา แต่ทาง MacRumors ระบุว่าปัญหานี้อาจจะมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้อยมาก จนทำให้ไม่ต้องเปิดหน้าเว็บเพื่อเรียกคืนสินค้าแต่ประการใด

ที่มา - MacRumors

Get latest news from Blognone