Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

วันนี้ dtac จับมือกับธนาคารกรุงไทย ขยายบริการ "แจ๋ว" บริการโอนเงินระหว่างบุคคลโดยไม่ต้องมีบัญชีให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ผ่านทั้งช่องทางของ dtac และธนาคารกรุงไทยที่เพิ่มเข้ามา

จากการจับมือครั้งนี้ ลูกค้าของแจ๋วจะสามารถโอนเงินจากตัวแทนให้บริการแจ๋วเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยได้โดยตรง โอนเงินจากกรุงไทยไปยังตัวแทนผู้ให้บริการแจ๋ว แล้วไปรับเงินในสาขาใกล้บ้าน หรือโอนเงินจากตัวแทนผู้ให้บริการแจ๋วไปเข้าตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แล้วไปกดรับเองก็ได้เช่นกัน

สำหรับการใช้บริการแจ๋วแม้ว่าจะไม่ต้องการบัญชี แต่ก็ต้องมีเบอร์มือถือ และบัตรประชาชน โดยตอนนี้มีจุดให้บริการมากกว่า 7,000 แห่งแล้ว

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Fzo
ContributorAndroid
on 29 April 2015 - 19:15 #809893
Fzo's picture

ใช้เลนส์ wide ถ่ายมาซะน้องเค้าหัวเบี้ยวเลย


WE ARE THE 99%

By: nhongcm77 on 29 April 2015 - 22:13 #809938 Reply to:809893

Orz....

By: Mikamura
AndroidUbuntuWindows
on 30 April 2015 - 00:19 #809968

ทีนี้ไม่ต้องอาศัยตู้ฝากเงินกันล่ะ ดีแล้วครับ แถวบ้านไม่มีตู้ฝากเงินเลย