Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา IBM ประกาศว่าบริการ Bluemix ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของตัวเอง จะสามารถให้ลูกค้านำไปใช้งานภายในองค์กร (on premise) ได้ด้วย ซึ่งจะอนุญาตให้ลูกค้าเชื่อมต่อเข้ากับบริการ Bluemix เอง และบริการคลาวด์อื่นๆ ที่ลูกค้าใช้อยู่ด้วย

ระบบดังกล่าวนี้จะนำเสนอบริการพื้นฐานบางอย่างของ Bluemix ให้กับลูกค้าในลักษณะ on premise และทำให้กลายสภาพเป็น hybrid cloud ได้ โดยลูกค้าสามารถโยนงานบางอย่างขึ้นไปประมวลผลกับระบบของ Bluemix ที่เป็น public cloud ได้ด้วย

นอกจากนั้นแล้ว IBM ยังเปิดตัว API ใหม่ที่เรียกว่า API Harmony โดยรวมเอา public APIs หลายๆ อันเข้ามาให้นักพัฒนาสามารถใช้งานได้กับแอพพลิเคชันภายในองค์กรได้โดยตรง, Enterprise Container service ที่พัฒนาต่อจาก Docker สำหรับเอาไว้จัดการ virtual containers ด้วย

ที่มา - PC World

Get latest news from Blognone