Tags:
Node Thumbnail

ซิสโก้ประกาศความร่วมมือกับผู้ผลิตชุดดิสทริบิวชั่นหลักของ Hadoop ได้แก่ Cloudera, Hortonworks, และ MapR โดยทางซิสโก้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายไลเซนส์ของทั้งสามดิสทริบิวชั่นให้ พร้อมกับประกาศทำตลาด UCS Director Express for Big Data (PDF) ไปพร้อมกัน

UCS Director Express for Big Data จะช่วยควบคุมคลัสเตอร์ อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและจัดการ Hadoop บนเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก ตอนนี้รองรับทั้งสามดิสทริบิวชั่นที่ซิสโก้ประกาศร่วมมือ

ทางซิสโก้ระบุว่าข้อดีของการซื้อดิสทริบิวชั่นเหล่านี้ผ่านซิสโก้คือกระบวนการขยายขนาดคลัสเตอร์จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถจัดซื้อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ในครั้งเดียว ส่วนคู่ค้าของซิสโก้ที่เลือกขายซอฟต์แวร์เหล่านี้ผ่านซิสโก้ก็จะใช้โปรโมชั่นต่างๆ ของซิสโก้ได้

ที่มา - Cisco, eWeek

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone