Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา IBM ประกาศลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 32,000 ล้านบาท) เป็นระยะเวลายาวนาน 5 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ software-defined storage เป็นการเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นการชนกับคู่แข่งอย่าง EMC โดยตรง

ตามแผนงานการลงทุนดังกล่าวนี้ IBM จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน storage หลายตัว ให้สอดรับกับทิศทางของ software-defined storage ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านคลาวด์หลายตัว เช่น OpenStack หรือ VMware vCloud ด้วย

ที่มา - ZDNet, Business Insider

Get latest news from Blognone