Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจากสถาบันหลายแห่งร่วมกับศูนย์วิจัย Ames ของ NASA พัฒนาโดรนเพื่องานจารกรรมที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ง่าย โดยการพัฒนาวัสดุที่สร้างขึ้นจากเส้นใยของเห็ด

วัสดุที่ใช้เพื่อการนี้คือ mycelium ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเส้นใยของพืช เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุประเภทนี้พัฒนาโดยบริษัทใน New York ที่ชื่อ Ecovative Design ชิ้นส่วนของเห็ดจะถูกนำมาขึ้นรูปคล้ายเยื่อกระดาษเพื่อสร้างเป็นโครงสำหรับโดรน และด้วยความที่มันเป็นวัสดุคล้ายเยื่อกระดาษนี้เองที่ทำให้โดรนสามารถย่อยสลายตัวเองได้อย่างรวดเร็วเมื่อมันเสร็จสิ้นภารกิจและบินลงสู่ผืนน้ำ

สำหรับโดรนในรุ่นต้นแบบนี้ยังต้องใช้แบตเตอรี่, ใบพัด, และแผงวงจรต่างๆ เหมือนโดรนทั่วไป แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาหมึกพิมพ์ที่ประกอบไปด้วยอนุภาคเงินเข้ามาช่วย ซึ่งหมึกดังกล่าวจะใช้สำหรับการพิมพ์ลายเส้นวงจรลงบนผิวของโดรนแทนการใช้แผงวงจรตามปกติและแน่นอนว่ามันจะสลายตัวไปพร้อมกับโครงโดรนที่ทำจากเห็ดไม่เหลือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานอีกต่อไป ส่วนตัวใบพัดและแบตเตอรี่นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาหาช่องทางใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายมาทดแทนเช่นกัน

ที่มา - Engadget

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: SANE
Windows PhoneAndroidWindows
on 14 November 2014 - 01:04 #763518
SANE's picture

อย่างทราบว่าเห็ดโดรนโลละเท่าไหร่ครับ เทียบกับเห็ดโคนบ้านเราแล้วอันไหนอร่อยกว่า

By: dampreecha
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 14 November 2014 - 01:04 #763519

แล้วถ้าทำภารกิจอยู่แล้วฝนเกืดตกขึ้นมาและครับ

By: automaetic
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 14 November 2014 - 01:32 #763522 Reply to:763519

โดรนตก จากนั้นโดนข้าศึกเอาไปผัดกินครับ

By: kajokman
ContributorAndroidIn Love
on 14 November 2014 - 01:54 #763524
kajokman's picture

เพื่อจารกรรม แต่เอามาเปิดเผยแบบนี้มัน...

By: 100dej
AndroidWindows
on 14 November 2014 - 07:46 #763554

งานวิจัย แบบนี้ เพื่อ?

By: thet210
iPhone
on 14 November 2014 - 09:11 #763570 Reply to:763554

"โดรนเพื่องานจารกรรมที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ง่าย" มีเขียนไว้นี่ครับ

By: Rithophen
AndroidWindows
on 14 November 2014 - 08:02 #763558
Rithophen's picture

แล้วรสชาติล่ะ?

By: SomeThing
Windows
on 14 November 2014 - 08:30 #763561

ขอเดานะครับ แบตเตอรี่ทำมาจากมะนาวใช่มั๊ย 5555

By: pepporony
ContributorAndroid
on 14 November 2014 - 08:49 #763564

Designed by Mario

By: kenoneo
iPhone
on 14 November 2014 - 09:23 #763579
kenoneo's picture

รุสึกถึงอันตรายในอนาคต ยังไงไม่รู้ฮะ

By: HudchewMan
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 14 November 2014 - 09:50 #763604
HudchewMan's picture

ปฏิบัติการในทะเลทราย หาแหล่งน้ำทำลายตัวเองไม่เจอ :P


~ HudchewMan's Station & @HudchewMan~

By: sperm
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 15 November 2014 - 00:04 #763816
sperm's picture

ทำลายได้แค่ส่วนที่เป็นเห็ด ส่วนมอเตอร์ ใบบัด แบตเตอรี่ ก็ยังอยู่สินะ

By: nowingnoid
iPhoneAndroidUbuntu
on 15 November 2014 - 01:35 #763826 Reply to:763816
nowingnoid's picture

ใช้วิธีการระเบิดเอาครับ